Bootstrap Slider

Namo nimba gireeshaya, Kamalanayakayathe, Jeevasanthrana bharaya, Jagajjanmaadi hethave, veda vedantha vedhyaya, dasha rupadi dharine, sthothumthvam nasamartho smividehi karunam mahi.Temple Timings


6:00 A.M. TO 9:00 A.M.
Aantharangika Seva/Shodashopachara Pooja & Maha Naivedya

9:00 A.M. TO 2:00 P.M.
DARSHNAM

Darshnam of Swamy varu
is strictly with Total
Fasting/Nirahara

UPDATESBrahmothsavam Begins on 25.10.2017

Srivari Kalynamu 30.10.2017

Rathothsavamu, Jathara 03.11.2017

Dwajavarohanamu - Udwasana - Utsava Samapthi on 05.11.2017X